Successivt kall till idoldyrkaren

Fråga: Skall jag, efter att ha kallat en idoldyrkare till islam och börjat med Tawhîd, gå successivt framåt med religiösa frågor, som att förbjuda honom dricka sprit och begå otukt, eller skall jag låta honom vara till dess att hans hjärta har ett stabilt förhållande till islam?

Svar: Gå successivt framåt med honom. Du skall inte förbjuda honom dricka sprit medan du tiger om hans avguderi. Börja med avguderiet. Förbjud inte honom sprit förrän hans förhållande till Tawhîd är stabilt. När det är stabilt kan du gå successivt framåt med honom och förbjuda honom synder. Prioritera det viktigaste.