Styrs inte av entusiasm

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (33 B)

Fråga: Vad är domen för Murdji’ah? Vad är domen för att inkludera dem som anser att okunnighet utgör en ursäkt till Murdji’ah?

Svar: Murdji’ah säger att tron består bara av hjärtats handlingar. Deras åsikt är tvivelsutan falsk, ty bevisen gör gällande att den som trotsar Allâh har en nedsatt tro.

Att okunnighet utgör en ursäkt är överensstämmande med de generella bevisen. Ingen kan bevisa att okunnighet inte utgör en ursäkt. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً

”Vi straffar inte förrän Vi sänt ett sändebud.”1

رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

”Sändebud som förde med sig ett glatt budskap om hopp och varnande ord, för att människorna, efter sändebuden, inte skall kunna skylla på inför Allâh.”2

Om inte okunnighet utgjort en ursäkt skulle sändebuden varit meningslösa och människorna hade fått rätta sig efter sina läggningar, ty det hade inte funnits några behov av sändebud. Att okunnighet utgör en ursäkt är som sagt överensstämmande med bevisen i Qur’ânen och Sunnah och har konstaterats av flera imamer, däribland Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah och Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahumâ Allâh). Dock kan en människa försumma studier varför hon syndar ur den synvinkeln; hon har möjlighet att lära sig, men bryr sig inte, eller får reda på att något är förbjudet, men bryr sig inte. Ur den synvinkeln är hon försumlig varför hon syndar. Däremot är det osannolikt att anklaga en okunnig person för att synda om han lever bland människor som gör en synd i tron om att den är tillåten. Vi ska inte styras av entusiasm utan av föreskriften. Herren (´azza wa djall) sade:

Min nåd har övervunnit Min vrede.”3

Hur ska vi straffa en ignorant som aldrig någonsin har fått för sig att det han gör är förbjudet? Faktum är att Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

”Hur kan vi beskylla sådana människor som inte avgudar för otro när vi inte ens förhåller oss så till människor som dyrkar statyerna på ´Abdul-Qâdirs, Ahmad al-Badawîs och deras jämlikas gravar utav okunnighet och brist på någon som påminner dem?

سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ

”Fri är Du från brister – Detta är ett avskyvärt förtal!”45

Mig veterligen har ingen uteslutit Murdji’ah ur islam, men självklart är de vilsna och har fel. Handlingar är en del av tron, vilket bevisas ofta i Qur’ânen och Sunnah, medan uteblivna handlingar sänker tron.

Fråga: Vad är domen för den som inkluderar dem till Murdji’ah?

Svar: Han är okunnig. Vi ursäktar honom för hans okunnighet.

117:15

24:165

3al-Bukhârî (7422).

424:16

5ad-Durar as-Saniyyah (1/102-104).