Styrka av trettio män

al-Bukhârî sade:

268 – Muhammad bin Bashshâr berättade för oss: Mu´âdh bin Hishâm berättade för oss: Min fader berättade för mig, från Qatâdah som sade: Anas bin Mâlik berättade för oss:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade ha samlag med sina fruar på en stund under dagen eller natten och han hade elva stycken.” Jag sade till Anas: ”Klarade han av det?” Han svarade: ”Vi brukade säga att han hade fått styrka av trettio män.”

Sa´îd berättade från Qatâdah att Anas berättade för dem att det var nio fruar.”

Det sistnämnda är det korrekta. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har aldrig levt med elva fruar samtidigt. Det stämmer att han gifte sig med elva stycken, men både Khadîdjah och Zaynab bint Khuzaymah (radhiya Allâhu ´anhumâ) dog innan han dog. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lämnade efter sig nio fruar.

Anas sade:

”Vi brukade säga att han hade fått styrka av trettio män.”

Tillsynes gissade de sig inte fram till det, utan det är taget ur kunskapen om Sunnah. Anledningen till att Allâh gav Sitt sändebud (sallâ Allâh ´alayhi wa sallam) styrka av trettio män är att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) älskade kvinnor. En sådan kärlek till kvinnor utan tillräcklig styrka resulterar med svaghet. Därav gav Allâh (´azza wa djall) honom styrka av trettio män.