Styrelsens för hårda utslag?

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Föreläsning: Wâdjib-ul-Muslim tidjâh al-Afkâr wal-Ârâ’ al-Mudhillah

Datum: 1428-10-29/2007-11-09

Fråga: Vi märker idag hur det finns människor som har många invändningar mot styrelsen Kibâr-ul-´Ulamâ’ och de säger att de har för hårda utslag. Vad anser ni om detta?

Svar: Vi nämnde ju hur de hade invändningar mot sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). De förtalade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). De förtalade följeslagarna. De förtalade imamerna. Styrelsen Kibâr-ul-´Ulamâ’ är en del av dem. Den som förtalar dem följer sin lust.

Om han har en korrekt anmärkning, skall han inte nämna den bland människorna. Han får skriva den och skicka den. Han får skriva till de lärde. De är inte felfria. De gör fel. Om han har en korrekt anmärkning, får han skriva ned den och skicka iväg den så att den granskas. Att nämna den i sittningar hör till baktal. Baktal av de lärde är allvarligare då det leder till att människor splittras och förlorar sin tillit till de lärde. Det orsakar även ondska.