”Styrelsen Kibâr-ul-´Ulamâ’ är makthavarens lärda”

Fråga: Hur råder ni dem som säger att styrelsen Kibâr-ul-´Ulamâ’ är makthavarens lärda?

Svar: Låt honom säga vad han vill. Han får ansvara för det. Han ansvarar för sig själv och synden ligger på honom.