Stunden är nära

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag och Stunden skickades som dessa två” och lyfte på långfingret och pekfingret.1

De lärda har tolkat denna hadîth på två sätt:

1 – Jag hann före Stunden med samma avstånd som långfingret har till pekfingret. Det betyder att sändningen av mig och Stunden är nära varandra. Jag hann före med detta avstånd.

2 – Stunden är sammanbunden med sändningen av mig på så sätt att det inte finns någon profet efter Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som är den siste profeten. Den första betydelsen motstrider egentligen inte alls den andra betydelsen. Båda är en och samma och båda står för en sak och det är att Stunden är nära.

1al-Bukhârî (3/320) och Muslim (4/2268).