Studieresa i land som utgår från uträkningar

Fråga: Hur gör jag med Ramadhân och Shawwâl om jag befinner mig på studieresa i minst två månaders tid i länder som grundar sig på astronomiska uträkningar?

Svar: Enkelt. Du kan utelämna fastan eftersom du är resenär och sedermera ta igen den när du kommer hem. Vill du istället fasta följer du landet du befinner dig i. Är det inget islamiskt land rättar du dig efter landet närmast dig.