Studier vid beblandat universitet för kallets sak

Fråga: Vad är domen för att en kvinna studerar vid ett beblandat universitet för att sedan kunna kalla till ren islam?

Svar: Nej, nej… Den frågan är lik andra frågor som hamnar under den icke-islamiska principen ‘ändamålet helgar medlet’. Kvinnan vill studera vid ett universitet vari män och kvinnor är beblandade. Varför det? För att kalla till islam. Hon skall alltså studera och sedan kalla till islam. Vi hamnar återigen på ruta nummer ett; hon bränner sig själv för att gagna andra. Hon kommer att göra synder som inte kan ursäktas. Ty det som lärs ut vid dagens universitet är ingenting som varje muslim måste veta. Det är i värsta fall något som vissa muslimer måste veta; om en del gör det behöver andra inte göra det. Lägg till det att dagens studier gör större skada än nytta. Hur skall det utgöra ett medel till att kalla till islam?