Studier via sociala medier

Fråga: Omges de som sitter och lyssnar på Salafiyyûns lärdas lektioner via internet, datorn eller radion av studiecirkelns välsignelse?

Svar: De omnämnda uppnår oerhört väldiga dygder:

1 – De betraktas i egenskapen av studenter. Studenten hör till de bästa människorna sett till statusen. Han hör till sin tids bästa människor om hans syfte är att avvärja sin okunnighet, praktisera kunskapen och sprida den.

2 – Oavsett om han söker kunskap på egen hand eller med en grupp så sänker sig lugnet över honom, han omges av nåden och omsluts av Allâhs änglar. De som följer med lektionerna som är baserade på Qur’ânen och Sunnah och söker kunskap på andra vis får en väldig belöning. De belönas inte – om Allâh vill – mindre än dem som närvarar direkt hos de lärda.