Studier via kassettband och böcker

Fråga: Anses personen som söker kunskap genom att lyssna på de lärdas kassettband vari de förklarar böcker…

Svar: Nej, nej. Det där är inga studier. Studier skall inte ske via kassettband, de skall ske under de lärda. Man skall sitta framför dem, fråga dem, diskutera med dem, ta kunskap från dem. Kunskap tas inte från kassettband och böcker.