Studier under personen som inte gör Tabdî´ på ´Ar´ûr, al-Ma’ribî och al-Maghrâwî

Fråga: Är det tillåtet att studera under en person som inte gör Tabdî´ på ´Ar´ûr, Abûl-Hasan al-Ma’ribî och al-Maghrâwî och säger att organisationen Ihyâ’ at-Turâth är Salafî? Han har inte studerat och inte heller har han rekommenderats av de lärda. Han tar dock kunskap från kassettband och böcker av Ibn Bâz, al-Albânî och Ibn ´Uthaymîn (rahimahumullâh).

Svar: Den som inte gör Tabdî´ på dessa är som dem. Dessa människor är innovatörer. Det är bekräftat att al-Maghrâwî är Takfîrî.