Studier under lärda som försummar Tawhîd

Fråga: Är det tillåtet att ta kunskap från de lärda som försummar Tawhîd?

Svar: Ja, det är tillåtet. Men ta inte denna metodik från dem. Ta inte från dem metodiken som försummar Tawhîd. Däremot är det tillåtet att studera troslära, om de har en bra troslära, och Fiqh med dem. Ta dock inte deras metodik inom Da´wah. Och om du kan hitta någon som är bättre än dem, går du till dem istället.