Studier under en som inte gör Tabdî´ på al-Djahm bin Safwân

Fråga: Är det tillåtet att ta kunskap av en person som inte gör Tabdî´ på al-Djahm bin Safwân1?

Svar: Nej. Man tar inte kunskap från honom. Den som inte gör Tabdî´ på honom tillåter med andra ord hans dogm. Det är alltså inte tillåtet. Han är en innovatör.