Studier med lärare som kallar till innovationer

Fråga: Om en student praktiserar innovationer och kallar till dem samtidigt som han har kunskap inom Fiqh och Hadîth, faller då hans kunskap på grund av hans innovation och skall man inte alls ta något från honom?

Svar: Det stämmer. Han är opålitlig. Om han är en innovatör är både han och hans kunskap opålitliga. Man skall inte studera under honom. Om man studerar under honom, påverkas eleven av läraren. Det är alltså obligatoriskt att hålla sig borta från Ahl-ul-Bid´ah. Salaf brukade förbjuda att man sitter med innovatörer och besöker dem och går till dem utav fruktan för att deras ondska skulle sätta sina klor i dem som sitter och blandas med dem.