Studier, injektion och giftermål eller vallfärd?

6 – Ahmad bin Bishr bin Sa´îd al-Kindî al-Baghdâdî

Abû Bakr al-Khallâl sade: Ahmad bin Bishr bin Sa´îd al-Kindî berättade för oss:

”Jag sade till Abû ´Abdillâh Ahmad bin Hanbal: ”En man har läst och memorerat Qur’ânen. Han både skriver ned hadîther och går ständigt till moskén. Han läser och andra läser för honom och därmed går han miste om hadîtherna. Och om han studerar hadîther går han miste om moskén. Vad råder du honom?” Han svarade: ”Bådadera.” Varje gång jag upprepade min fråga svarade han: ”Bådadera.”

Jag frågade Ahmad:

”Vad säger du om att en sjuk man får injektion?” Han tillät det.”

Ahmad blev frågad:

”En man har pengar. Om han gifter sig med dem har ingenting kvar till vallfärd. Och om han vallfärdar med dem fruktar han för sig själv.” Ahmad sade: ”Om han inte klarar av att vara ogift skall han gifta sig och låta bli att vallfärda.”