Studier i skolan eller med de lärda i moskéerna?

publicerad
25.08.2011

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Källa: https://alfawzan.ws/node/13252

Datum: 1432-04-05/2011-03-11

Fråga: Hur kombinerar en student mellan studierna i religiösa fakultet som kräver minne och repetitioner och studiecirklarna i moskéerna?

Svar: I grund och botten skall han lägga ned vikt vid den reguljära skolgången som består av prov och lyckade och misslyckade resultat. Han skall lägga ned vikt vid den reguljära skolgången. Den är bra och består av kurser som Fiqh, Tafsîr, Hadîth, Mustalah, Qur’ân- och språkrelaterade kunskaper, retorik och grammatik. Det är bra. Om han begriper allt det, har han uppnått mycket gott.

Skulle han få någon fritid över eller ha lov, är ingen skada skedd om han skulle studera med de lärda i moskéerna resten av tiden. I detta fall är hela hans tid full av kunskap, både när han är i den reguljära skolan och på loven.