Studier hos andra än Salafiyyûn

Fråga: Stämmer det att man får ta kunskap från vem som helst ehuru de inte är Ahl-us-Sunnah Salafiyyûn?

Svar: Nej. Kunskap tas endast från lärda som har en pålitlig troslära och håller fast vid Sunnah. Kunskap tas inte från vilsna och avvikande.