Studier eller giftermål? II

Fråga: Är det bättre för studenten att gifta sig eller fortsätta studera? Jag har läst att Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) lät bli att gifta sig och fortsatte med studierna?

Svar: Om han fruktar synder, är han skyldig att gifta sig. Det hindrar dock inte honom från att studera. Men om han inte fruktar synder, så får han fortsätta studera och gifta sig när han är klar. Det beror nämligen på personen.