Studier eller giftermål? I

Fråga: Vad går före hos en student; studier eller giftermål? Om han gifter sig kommer hans studier att upphöra eftersom han inte kan försörja sin familj annars.

Svar: Om han befarar att falla i synder så skall han gifta sig. Han skall låta giftermålet gå före för att bevara sin kyskhet. Det kommer underlätta hans studier.