Studerade Ibn Taymiyyah under Ahl-ul-Bid´a?

Fråga: Vissa säger att det visst är tillåtet att studera under Ahl-ul-Bid´a och argumenterar med att merparten av Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs lärare besatt innovationer…

Svar: Vad vet du om det? Vad vet du om hans lärare besatt innovationer? Det är lögn om de lärda. Det är inte tillåtet att studera under Ahl-ul-Bid´a. Du kommer att påverkas av dem. Det finns Ahl-us-Sunnah – och lov och pris tillkommer Allâh – om du så måste resa till dem. Du skall inte studera under Ahl-ul-Bid´a och idoldyrkare.