Studera vid beblandat universitet eller bortgift?

Fråga: Jag är en av dina döttrar i Storbritannien. Min fader vill tvinga mig att studera vid ett beblandat universitet. Annars gifter han bort mig mot min vilja. Får jag trotsa honom i det…

Svar: Det är bra att bli bortgift. Att bli bortgift är bara bra. Han får gifta bort henne, hon får lära känna sig själv. Det är ju bra. Det är bättre än att hon studerar.