Studera med de lärda? Allt finns ju på nätet!

Fråga: Hur avvisar man den som säger att dagens människor inte är i behov av att gå till de lärda i moskéerna eftersom det finns internet, kassettband och böcker?

Svar: Han är vilseledande. Han är som den som säger att man inte skall kalla folket till Tawhîd. Kunskap tas endast från de lärda, inte från böckerna och kassettbanden. Den tas från de lärda. Vem är det som står bakom böckerna och kassettbanden? Du känner varken honom eller hans troslära. Du vet inte om han är lärd eller inte. Det finns människor som är vältaliga men saknar kunskap. Det handlar inte om vältalighet och tillvägagångssätt. Det handlar om kunskap och förståelse. Förståelsen bland folket är knapp i dag. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att det kommer att finnas många läsare och få lärda. Allt handlar om förståelsen, inte om läsningen. Kunskap tas inte från böckerna. Böckerna består av sanning och osanning. De består av villfarelse. De består av rätt och fel. Endast de lärda ser skillnaden. Det är de som filtrerar dem och klargör dem. Du läser utan att veta. Måhända du accepterar deras villfarelse utav okunnighet. Det är inte alls tillåtet. Han som uttalar sig på det viset är antingen så okunnig att han själv inte vet att han är okunnig eller också vilseleder han andra så att de inte söker kunskap och studerar med de lärda.