Studera i al-Madînah men var på din vakt

Det islamiska universitetet [i al-Madînah] grundades med höga mål och ädla syften, nämligen att uppfostra dess studenter utmed Allâhs skrift och Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah i enlighet med Salafs förståelse.

Stora lärda inom Sunnah ligger bakom grundandet och de kommer både från inrikes och utrikes. Till dem hör först och främst Saudiarabiens Muftî Shaykh Muhammad bin Ibrâhîm (rahimahullâh) och Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Bâz (rahimahullâh). Den förste som utsågs till dess rektor var ´Allâmah ´Abdul-´Azîz bin Bâz (rahimahullâh).

Människor från hela den islamiska världen kom till al-Madînah. Jag var en av de första som studerade vid det. Jag tog min examen däri och jag har undervisat vid det i flera år till dess att jag blev pensionerad.

Dess läroplan är storslagen. Den är baserad på Allâhs skrift och Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och dess syfte är som jag nyligen har nämnt, nämligen att uppfostra dess studenter utmed Allâhs skrift och Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah i enlighet med Salafs förståelse.

Men vissa Ahl-ul-Bid´ah och Hizbiyyûn har smugit sig in i det. De förstör det de kan förstöra i det islamiska universitetet. Jag ber Allâh att Han får de ansvariga att skydda universitetet mot dessa människor som fördärvar studenter såväl inne i universitetet som utanför det.

Jag uppmuntrar till att man studerar vid det islamiska universitetet och jag varnar för dessa människor tillhörande al-Ikhwân al-Muslimûn och andra. De tar emot uppgifter från utlandet som är riktade mot universitetet. Så fort de anländer till al-Madînah, börjar de varna studenterna för de lärda i Saudiarabien och deras metodik. De förstör det de kan förstöra och den som lyckas göra det, gör det.

Jag råder att man studerar vid det, men jag varnar för dessa som sår fördärv på jorden. När studenter kommer från utlandet, oavsett om de är från Etiopien, Egypten eller något annat land, så skall de vara på sin vakt mot dessa låga och förstörande människor som strider mot de syften och mål som det islamiska universitetet grundades för. De har förstört mycket. Jag har redan talat vid universitetet och sagt att studenter kommer hit med förstörda dogmer. De går ut gymnasium, universitet och kanske till och med högre studier. Därefter återvänder de hem med sina förstörda dogmer. Detta är välkänt bland indierna som är extrema Ahnâf och Mâturîdiyyah, men det gäller även andra folkslag.

Det finns dock de som förblir bra. De är antingen Salafiyyûn från början eller också lär de sig Salafiyyah efter att ha studerat vid det islamiska universitetet och dragit nytta av dess korrekta metodiker.

Jag säger ännu en gång att det islamiska universitetet är ett bra universitetet. Studenter bör studera vid det och ta till sig dess dogm och metodik. Dessutom råder och varnar jag dem som sår fördärv på jorden att frukta Allâh. Förstör inte det islamiska universitetet. Det finns inget som det islamiska samfundet är i behov av som Salafs metodik som bland annat skildras vid detta islamiska universitet. Det ger studenterna en korrekt pedagogik utmed Allâhs skrift och Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah samt varnar dem för extrema inställningar till rättsskolor och dogmer. Det uppfostrar nämligen utmed dessa principer.

Den som Allâh önskar väl skall studera vid detta universitet och ta sin examen därifrån med dess dogm och metodik. Därefter skall han återvända till sitt hemland och sprida Sunnah och dess kunskaper.

Och vad gäller den som har tillskrivit mig något annat än detta, så har han ljugit och hittat på.