Studenters och ungdomars utslag

´Allâmah Sâlih bin Muhammad al-Luhaydân

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 532-533

Fråga: Vad råder ni de ungdomar som vågar sig på utslag och snabbt anklagar folk för otro?

Svar: Det sistnämnda är en katastrof. Till Ahl-us-Sunnahs dogm hör att inte beskylla någon syndare för otro.

Vad våghalsiga utslag beträffar, så är det bara okunnigt. Ju lättare en oberättigad person har att ge utslag, desto större bevis för hans ignorans. Salaf brukade ducka för utslag och låta andra svara på frågor. De gav inte utslag förrän de lärde vittnade om att de var berättigade till utslag. När en man kom till ´Abdullâh bin ´Amr bin al-´Âs (radhiya Allâhu ´anhumâ) för att ställa honom en fråga, sade han:

Titta på den där mannen. Fråga honom.”

Han menade ´Abdullâh bin ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ). Följaktligen gick mannen till honom för att ställa sin fråga varefter han gav honom ett utslag. Mannen kom sedermera tillbaka och berättade för honom vad Ibn ´Umar hade sagt. Då sade han:

Gå till den där mannen.”

Han menade Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ). Mannen kom sedermera tillbaka och berättade för honom vad Ibn ´Abbâs hade sagt. Då ´Abdullâh inte sade något sade mannen:

Vad säger du då?” Han sade: ”Jag delar samma åsikt som de.”

´Abdullâh bin ´Amr (radhiya Allâhu ´anhumâ) tillhör de följeslagare som återberättar flest hadîther.

Med det sagt ska en student inte ha bråttom när han ger utslag. Helst ska han inte ge utslag överhuvudtaget. Ty när han ger ett utslag till en människa ansvarar han för sitt utslags följder. Om det redan finns någon som ger utslag, slipper han göra det. Annars, om han känner sig tvungen att ge utslag, får han göra det och frukta Allâh.