Studenternas stora ansvar

En äldre, from man som levde på kung ´Abdul-´Azîzs tid berättade för mig hur de kunde rida från Madînah till Tâ’if bara för att träffa sina bröder för Allâhs sak. De kunde resa femton till tjugo dagar, kanske till och med mer eller mindre beroende på riddjuret, för kärleken för Allâhs sak. Inga egenintressen låg bakom resorna.

Vi vill att likadan anda skall finnas i studenterna. Den kan dock endast finnas om de följer Qur’ânen och Sunnah. Håll fast vid Allâhs rep och undvik splittring och allt som orsakar splittring. Gör allt som medför kärlek och brödraskap. När de var på det viset återgav Allâh den islamiska makten och äran via dem. På grund av splittring, skingring, uppdelning och allt som orsakar splittring bland muslimerna i allmänhet och studenterna i synnerhet blir samfundet bara svagare, kraftlösare och klenare i sammandrabbning med villfarelsen, undergången och förödmjukelsen.

Se till att göra det som krävs för att uppnå makt och räddning i nästa liv. Håll fast vid Allâhs skrift. Undvik splittring. Gör allt för att uppnå ett brödraskap som är tyglat av Allâhs skrift, Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och de ädla följeslagarnas och Salafs liv. Begrip dessa frågor. De är grundläggande i våra liv. Dessa frågor är grundläggande och vi måste begripa dem och verkställa dem. Ni ansvarar framför Allâh (tabârak wa ta´âlâ) för er själva och för samfundet. Samfundet kan inte existera utan dess lärda. Ni är studenter i dag, lärda i morgon. I morgon är det ni som lyfter på Tawhîds och Sunnahs fana och kallar människorna till att enas under Tawhîds och Sunnahs fana, utplånar allt som orsakar splittring och gör allt som medför kärlek och vänskap.