Studenternas skyldighet gentemot makthavarna

Fråga: Vilken skyldighet har vi studenter på institutet gentemot våra makthavare?

Svar: Det är vår skyldighet att lyssna och lyda inom det som är tillåtet, be att det går bra för dem och råda dem i enrum.

Om vi ser något, underrättar vi dem och råder dem. Det kan vi göra direkt och muntligt, skriftligt eller via telefon och mobil och dylikt. Med alla typer av medel med andra ord. Ett annat sätt är att skicka någon som kommer i kontakt med dem och be dem förmedla vårt budskap och vår anmärkning.

Om du har en anställning som du har fått av makthavaren, hör det till rådet att göra jobbet på ett korrekt sätt.