Studenterna skall söka kunskap och inte sysselsätta sig med Takfîr och Tabdî´

Fråga: Vilka faktorer hindrar Takfîr [på en individ]?

Svar: Det är de lärda som har rätt till Takfîr. Det är inte alla som har rätt till det. Det är de lärda som känner till orsakerna bakom avfall och otro. De vet vem de skall tillämpas på. Sysselsätt er inte med Takfîr, Tabdî´ och Tafsîq. Sysselsätt er med studierna. Ni har inte nått den urskiljningsförmågan än. Sök kunskap och lämna Takfîr och dess relaterade frågor. Låt de lärda sköta det.