Studenterna skall klargöra terroristernas avvikelse

Fråga: Det finns så kallade kallare som brukar modern kommunikation för att lura ungdomarna, sprida sina avvikande ideologier och kalla till uppror mot makthavaren, skurna familjeband och stridigheter och annat som de kallar för ”kamp”. Hur skall vi studenter vid det här universitet förhålla oss till dessa kallare?

Svar: Ni skall avvisa dem och förklara faran i deras ord. Klargör för människorna att deras ord är falska och dåliga och att de vill splittra muslimerna och att de kallar till villfarelse. Denna plikt faller först och främst på lärarna. De skall vägleda eleverna och förklara för dem. Det är obligatoriskt för predikanterna i moskéerna. Det är obligatoriskt för de lärda att klargöra frågan. Det är nu det finns behov av det. De skall vara uppmärksamma med dessa frågor. De skall kväva dem och varna för dem. Om den inte hittar något fäste bland oss, försvinner den med Allâhs tillstånd.