Studenter vill ha ett rum till Dhuhâ

Fråga: Ni vet ju att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad Dhuhâ och uppmuntrade till den. Vi är en grupp studenter som vill be den. Kan du säga något till de ansvariga så att vi får ett eget rum till den bönen?

Svar: Det kan jag inte göra. Jag fruktar att de kommer att be och sedan sitta kvar och slösa tiden med klasskamraterna. Så länge de söker kunskap så skall de veta att studierna är – om Allâh vill – bättre än frivillig dyrkan.

Därtill finns det lärda som säger att Dhuhâ inte alls är föreskriven. Andra säger att den bara är föreskriven för den som inte har bett på natten. Dock är den korrekta åsikten att Dhuhâ är en daglig Sunnah.