Studenter varnar för innovatörer vid namn

Fråga 18: Får vi studenter tiga om innovatörerna för att lära studenterna och ungdomarna Salafs metodik utan att nämna innovatörerna vid namn?

Svar: De nämns vid sina egenskaper och likaså vid sina namn om det behövs. Om en person tar sig an att leda samfundet och ungdomarna och vilseleda dem, skall han nämnas vid namn om det behövs. Härmed måste hans namn nämnas.

En Salafî i Egypten undervisade och talade allmänt. Människorna förstod inte. När han började nämna grupperna och individerna vid namn, undrade de varför han inte nämnde namnen från första början. Han sade att han hade gett dem många lektioner vari han sade det ena och det andra. Trots det förstod de inte.

Vi har studerat böckerna om sekterna och lärorna och memorerat dem. De nämnde aldrig de nutida sekterna som Djamâ´at-ut-Tablîgh och al-Ikhwân al-Muslimûn. De lärda nämnde inte dem. Vi visste inte att de var innovatörer förrän vi fick erfara och studera deras tillstånd. Då insåg vi det vara nödvändigt att nämna dem.

De lärda som undvek att nämna dem började nämna deras namn. Det är obligatoriskt. Om det inte finns någon fara behöver deras namn inte nämnas. Men om faran är påtaglig samtidigt som de drar till sig ungdomarna och till och med bestrider Ahl-us-Sunnah med dem, så är det obligatoriskt att nämna deras namn.

De sade:

”Till helvetet, Ibn ´Uthaymîn! Må du förbli där i evig tid!”

Så ser de på de lärda. De betraktar dem som otrogna. De är Khawâridj och ytterst sträva.