Studenter som studerar vilsna dogmer är inte ursäktade

Publicerad: 2011-08-02
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Fatâwâ al-´Aqîdah, sid. 262

 

Fråga: Ursäktas de studenter som studerade läror som inte stämmer överens med Salafs lära bara för att en viss lärd eller imam hade denna troslära?

Svar: Denne ursäktas inte då han har fått reda på sanningen. Han är ålagd att följa sanningen var den än är och söka efter den så att den klargörs för honom.

Sanningen är klar och tydlig för den som har en sund avsikt och en bra metodik. Allâh (´azza wa djall) säger i Qur’ânen:

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

”Vi har gjort Qur’ânen lätt att minnas; finns det någon som bevarar [dess ord] i minnet [och tar lärdom]?”1

Men vissa människor har högaktade förebilder. De lämnar aldrig deras åsikter även om de skulle få för sig att de är svaga eller falska. Men i och med att de är fanatiska och följer sin lust, håller de med dem även om vägledningen har klargjorts för dem.

1 54:22