Studenter som spenderar sin tid åt att bara tala om Hizbiyyûn

Fråga: Vissa mindre studenter sysselsätter sig med att tala om Hizbiyyûn och låter det ta merparten av deras tid. De har på så sätt gått miste om den kunskap som gagnar dem hos deras Herre. De låter bli att studera om vad som är rätt och fel för att veta vilka fel Hizbiyyûn har. Det enda som de talar om är:

”Vad anser du om honom? Vad anser du om honom?”

Merparten av deras sittningar handlar om detta. Hur råder ni dessa ungdomar?

Svar: Att överdriva inom detta får studenten att lämna sanningens ramar för dispyter och onödigt tidsfördriv. Han går endast runt i en tom cirkel. Det skall inte vara på detta vis. En student skall ta vara på sin tid med att lyda Allâh (subhânahu wa ta´âlâ), söka kunskap och sitta på lektioner.

Det är tillåtet att lyssna på varningar för dem och känna till deras egenskaper så att man håller sig borta från dem, men att endast tala om dem och inte sysselsätta sig med nyttig kunskap är utan tvekan ett stort och väldigt fel.