Studenter skall inte ge sig in i frågan om okunnighet utgör en ursäkt eller inte

publicerad
26.01.2012

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Källa: https://alfawzan.ws/node/12872

Datum: 1431-08-19/2010-07-30

Fråga: Vissa menar att frågan huruvida okunnighet utgör en ursäkt eller inte är en fråga som det finns delade åsikter om. Vad är det korrekta?

Svar: Först och främst är det olämpligt att studenter och nybörjare sysselsätter sig med denna väldiga fråga. Det är olämpligt att de sysselsätter sig med den. Ty de underlättar otron och avguderiet för människorna och säger att de är okunniga och att ingen skada är skedd. De skall inte ge sig in i detta. De skall inte bana vägen som underlättar för dem att förbli i avguderi och otro. I stället skall de varna för det och skrämma människorna. De skall inte säga till dem att de är okunniga, att den okunnige är ursäktad och dylikt.

Den här frågan är farlig och är endast lämpad för specialisterna och de lärda. Vad gäller studenterna och nybörjarna, får de inte gå in i frågan huruvida okunnigheten är en ursäkt eller inte. Frågan kräver redigering, villkor och regler som endast känns till av de lärdas elit.