Studenter glömmer bort det memorerade av Qur’ânen

Fråga: I läroplanen skall eleverna memorera en viss mängd ur Qur’ânen varje läsår. När de börjar ett nytt läsår glömmer de vad det har memorerat det förra läsåret. Syndar de för det?

Svar: Man skall veta att det är en väldig gåva från Allâh (ta´âlâ) om man memorerar något ur Qur’ânen. Den gåvan skall inte försummas. Det finns en hadîth som riktar ett strängt hot mot den som memorerar något ur Qur’ânen och sedan glömmer bort det. Dock syftar den på personen som vänder Qur’ânen ryggen och vill inte läsa den. Personen som glömmer bort den på grund av arbete för att försörja sig själv och sin familj eller för att han studerar andra kunskaper syndar inte. Denne lämnar inte Qur’ânen avsiktligt. Allâh (ta´âlâ) sade:

رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

”Herre! Ställ oss inte till svars för glömska eller oavsiktliga fel. Herre!”1

Jag hoppas att de inte är syndiga inför Allâh (subhânahu wa ta´âlâ). Dock uppmanar jag dem till att slå vakt om det som de har memorerat av Qur’ânen. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) manade till det och sade:

”Slå vakt om Qur’ânen2. Jag svär vid Honom i Vars hand min själ är att den försvinner enklare än den fastspända kamelen3.”

12:286

2Imâm ´Alî al-Qârî al-Hanafî sade: ”at-Tîbî sade: ”Det vill säga se efter den och ta hand om den genom att slå vakt om den och läsa och studera den jämt och ständigt så att den inte glöms.” (Mirqât-ul-Mafâtîh (2187))

3Imâm ´Alî al-Qârî al-Hanafî sade: ”Det vill säga kamelen som frigör sig från repen.” (Mirqât-ul-Mafâtîh (2187))