Studenter förtalar al-Fawzân, al-´Abbâd och al-Madkhalî

Fråga: För några dagar sedan började vissa människor förtala de lärda som Shaykh Sâlih al-Fawzân, Shaykh ´Abdul-Muhsin al-´Abbâd, Shaykh Rabî´ al-Madkhalî och andra lärda och förträffliga människor. Vad råder ni dessa studenter?

Svar: Jag råder dem att inte tala illa om de lärda. De har ingen rätt att göra det. De skall veta att deras handling är baktal och att baktal hör till de stora synderna. De lärdas kött är förgiftade. De skall hålla tyst och veta att de lärda tar från deras goda handlingar medan de själva vilseleder människorna. Förtal av de lärda är inte som förtal av andra människor. Förtal av de lärda lockar människorna från dem. Om de lärda förtalas kommer människorna inte att dra nytta av deras kunskap och utslag. Det är obligatoriskt att de ångrar sig inför Allâh och slutar tala. De låter judarna och de kristna vara i fred men inte de lärda?