Studenter fördömer synder

Fråga: Med tanke på offentliga synder finns det studenter och kallare som fördömer dem genom att sprida de lärdas utslag. De protesterar inte alls mot makthavaren. Samtidigt fördöms de av andra studenter som säger att det är de lärdas uppgift. Vad är korrekt?

Svar: Det klargjorde sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när han sade:

Om någon av er ser något ont, skall han ändra på det med handen.”

Det gäller myndigheterna.

Om han inte klarar av det, får han göra det med munnen.”

Den som saknar myndighet får förklara för människorna att handlingarna är förbjudna och otillåtna och förmena dem. Det skall bara ske muntligt och gäller kallarna.

Om han inte klarar av det, får han göra det med hjärtat – och det är den svagaste tron.”1

Denne saknar såväl myndighet som kunskap. Han förmår inte att klargöra för människorna vad som är förbjudet och kalla dem till Allâh. För honom räcker det att fördöma synden med sitt hjärta och hålla sig borta från syndarna och syndernas plats.

1Muslim (49).