Studentens vapen mot mytomanerna

Ibn ´Abdil-Hâdî har en separat bok vid namnet ”as-Sârim al-Munkî fîr-Radd ´alâ as-Subkî”. Däri går han igenom haditherna som as-Subkî argumenterade med för att det är föreskrivet att resa till sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav. Han behandlar hadîth efter hadîth tills han är klar med alla.

Boken ”as-Sârim al-Munkî” är en mycket värdefull bok. Studenten behöver den för att beväpna sig mot mytomanerna som argumenterar med hadîther som inte utgör något argument.