Studentens vän

Studenten skall se till att endast umgås med folk som han gagnar eller som gagnar honom. Om han inleder en vänskap eller kommer i kontakt med någon som han kommer att slösa bort sitt liv med och som han inte kommer att gagna eller gagnas av, skall han på ett vänligt sätt avbryta kontakten direkt och inte vänta på att den blir rotad. När saker är rotade blir det svårt att lämna dem. De lärda brukar säga att det är lättare att knuffa än att lyfta.

Om studenten behöver en vän skall han se till att vännen är rättfärdig, religiös, gudfruktig, from, smart, gör mycket gott och lite ont, kompromissar väl inom världsliga frågor och inte inom religiösa frågor. Om han glömmer, påminner han honom. Om han påminner sig, hjälper han honom. Om han hamnar i behov, hjälper han honom. Om han blir upprörd, råder han honom att härda.