Studentens välsignade kunskap

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 255-256

Varför har ni kommit hit, bröder? Ni har lämnat era hemländer och tagit farväl från era familjer och vänner. Varför det? För kunskap. Så ska det vara. Den som kommer från avlägsna länder och lämnar familj, hemland och vänner – vilka inte är enkla att lämna – ska ha högre avsikt än det som han lämnar. Hans avsikt ska vara kunskap om föreskriften och kunskap om arabiska som bistår föreskriften. Föreskriften är byggd på Qur’ânen och Sunnah och bådadera är på arabiska. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ

”Detta är en uppenbarelse från skapelsernas Herre; ingivelsens trogna ande har stigit ned med den till ditt hjärta, för att du skall vara en av varnarna på ren och klar arabiska.”1

Därför måste vi ha uppriktiga avsikter för Allâhs sak när vi studerar, oavsett om vi studerar arabiska, sociologi, föreskrift eller religionens fundament och förgreningar. Våra avsikter måste vara uppriktiga så att våra handlingar kan vara till vår nytta och föra oss närmre Allâh samt för att vår kunskap ska välsignas. Allâh välsignar den lärde och hans umgänge om hans kunskap är rättfärdig och uppriktig för Allâhs sak. Vad beträffar sådant som byggs på lösa grunder och med falska och jordiska avsikter, säger Allâh (ta´âlâ) om det:

مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ

Den som vill skörda i efterlivet skall Vi ge riklig skörd; och den som vill skörda i jordelivet skall Vi ge något av det han strävar efter, men i evigheten blir han lottlös.”2

Se till att era avsikter är uppriktiga när ni studerar. Avse inte pengar, ty även de som inte är studenter tjänar pengar och kanske till och med mer än vad studenten tjänar. Låt er agenda vara kunskap om Allâhs (´azza wa djall) föreskrift och allt som bistår den kunskapen. Varför studerar ni då? För att häva ignorans från er själva och andra. Det är bra. Vilka frukter har kunskapen då? Handling utmed kunskap och kall till kunskap. Därför har studenten större plikter än andra. Ignoranten är ingen ledare, ingen tar efter hans handlingar eller ord. Det gör folk emellertid med studenten. Därför måste studenten leva som han lär. Studenten är beväpnad och hans vapen är antingen till hans fördel eller också till hans nackdel. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Qur’ânen är antingen till din fördel eller också till din nackdel.”3

Det finns inget tredje alternativ. När är den till din fördel? När du efterlever den och utgör en rättfärdig förebild och leder folk till godhet. Den är däremot till din nackdel om du försummar den, ignorerar den och vänder ryggen åt den. Alltså måste vi leva upp till vår kunskap och vara bra förebilder och ledare för muslimerna överallt. När en människa efterlever sin kunskap, blir hon dels en ledare, dels begåvar Allâh henne med än mer kunskap.

126:192-195

242:20

3Muslim (223).