Studentens umgänge med hustrun

Fråga: Hur skall mannen balanserna sin frus rättigheter och umgänget med henne och barnen och studierna? Missbrukas hennes rättighet när han är ute dagligen för att söka kunskap medan hon är hemma med sina barn?

Svar: Det är inte hennes rättighet att han är med henne hela tiden. Hennes enda rättighet är att han tillbringar natten hos henne. På dagen är han utomhus och söker kunskap och uppehälle. Det är inte hennes rättighet att han är fängslad hos henne.