Studentens tålamod med lärarens dåliga karaktärer

Studenten skall härda med lärarens ohövlighet och dåliga karaktär. Det skall inte hindra honom från hans lektioner och goda troslära. Han skall tolka hans felaktiga handlingar på bästa sätt och ursäkta honom, ångra sig inför Allâh och be Honom om förlåtelse. Han skall göra det hela till lärarens fördel och till sin egen nackdel. Det medför en större chans för att kärleken till läraren skall förbli, det bevarar hjärtat bättre och det är nyttigare för studenten i de båda liven. Vissa av Salaf sade:

”Den som inte härdar med undervisningens förnedring kommer att tillbringa hela livet i okunnighetens blindhet och den som härdar med den kommer att vinna ära i de båda liven.”

Ibn ´Abbâs sade:

”Jag sökte och var förnedrad för att sedan bli uppsökt och ärad.”

Mu´âfâ bin ´Imrân sade:

”Den som blir arg på läraren är som den som blir arg på moskéns pelare.”

ash-Shâfi´î sade:

”Det sades till Sufyân bin ´Uyaynah: ”Folk kommer till dig från hela världen och ändå blir du arg på dem. Det finns risk att de går och lämnar dig.” Då sade han: ”Om de lämnar det som gagnar dem på grund av min dåliga karaktär är de lika stora idioter som du.”

Abû Yûsuf sade:

”Det finns fem personer som man måste kompromissa med…”

En av dem som han nämnde är den lärde så att man kan lära sig av honom.