Studentens synder

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 395-396

Fråga: Vad råder ni de studenter som har kläderna under anklarna och rakar sina skägg, två fenomen som numera har blivit utspridda?

Svar: Det är obligatoriskt att kunskapen syns på studentens dyrkan, karaktär och tillhandahållanden. Gällande synder som kläder under anklarna, rakade skägg och dylikt, säger jag följande: En student som gör dessa synder skadas på två vis:

1 – Han går emot det han vet av Allâhs religion. På så vis är hans kunskap till hans nackdel och inte till hans fördel.

2 – Folk tar efter hans synder. Om en lekman blir frågad varför hans kläder är under anklarna och varför han rakar sitt skägg, svarar han att så-och-så som har tagit sin examen vid ett universitet gör samma sak – om det hade varit förbjudet eller en stor synd hade han aldrig gjort det. På så viss begår den utexamenirade studenten övergrepp på sig själv då han dels själv syndar, dels leder andra till synd – och den som leder till synd tar lika stor del av den som syndaren själv.

Om vissa människor betraktas med två ögon betraktas studenten med många ögon, beroende på hans ställning hos människorna. Ju högre ställning desto större fokus på honom. De kommer att kritisera honom för allt möjligt, ty han är ledare. Går han emot sanningen blir kritiken mot honom mer och större. Dessutom kommer han att tappa status, och tappar han status minskar även hans nytta. Det kan betraktas som en tredje faktor som tillfogar honom skada. När hans vetenskapliga dignitet kommer till skada, råkar hans nytta ut för samma sak.