Studentens styrka

De lärdas och studenternas kunskap banar vägen för en stark religiositet. Den lärde, eller studenten, har en stark religiositet. Han rubbas inte av Satan om inte Allâh (djalla wa ´alâ) vill.

Studentens tro är stark eftersom han tror med bevis.

Studentens praktik är stark eftersom han dyrkar utmed kunskapen om profeten Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dyrkan.

När studenten dyrkar vet han vilka bevis han använder sig av i sin dyrkan. Således är både hans inre och yttre bundna vid profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah när han ber, dyrkar, bygger relationer, kallar, kämpar, påbjuder det goda och förbjuder det onda. Allt det görs utmed kunskap och insikt. Så är inte fallet med personen som dyrkar utan kunskap. Han är inte bunden vid profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) väg. Han påminner sig inte om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och följeslagarnas praxis i frågan.

Efter profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och följeslagarna är studenten även bunden vid religionens imamer. När han handlar vet han att åsikten has av Imâm Ahmad, ash-Shâfi´î, Sa´îd bin Djubayr, Imâm Mâlik, Ibn Taymiyyah, Ibn Hazm och så vidare. Han har hela tiden dessa hyllade lärda i sina tankar. Han har alltså en ständig kontakt med de lärda. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Du är tillsammans med den du älskar.”