Studentens roll i prövande tider

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 481-482

Fråga: Som ni vet är samfundet utsatt för prövningar och fiender från alla håll. Vad råder ni studenterna i dessa prövande dagar?

Svar: Som jag nämnt tidigare ska lärde och studenter se till att korrigera i tid av prövningar och kontroverser. Det är det som väntas från dem i behövande tider. De har inte studerat för att förvara sin kunskap eller för att anskaffa sig jordiska anställningar – de har studerat för att korrigera samhället. Alltså måste de leva upp till det. Det är framför allt viktigt i dessa tider. De är skyldiga att behandla dessa kontroverser, konflikter och främmande strömmar som kommer till vårt samhälle och är fjärran från vår metodik. De är också skyldiga att korrigera samhället, klargöra den korrekta vägen för människorna och varna dem för dessa metodiker som splittrar oss och orsakar inbördes osämja och hat. Vi måste kväva problemet innan det får fotfäste och blir otämjbart. Ni och andra studenter, oavsett var ni befinner er, måste ta er an denna väldiga uppgift, lära människorna, leda dem till Allâhs (´azza wa djall) religion och varna dem för alla tänk och metoder som avviker från Qur’ânen och Sunnah. För om vi tiger, låter det spridas bland oss, förhåller oss passiva eller förväntar oss att någon annan tar tag i det, kommer olyckan att växa till sig än större varpå det blir svårt att hantera den.