Studentens plikt gentemot andra

Studenterna har två plikter:

1 – En gentemot sig själva.

2 – En gentemot andra.

Studenterna skall undervisa dem, vägleda dem, kalla dem till Allâhs religion och lära dem sanningen i Qur’ânen och Sunnah som de har lärt sig från sina lärare, lästa böcker och kassettband från pålitligt folk.

Spridd kunskap spelar naturligtvis en roll när det kommer till att Allâh lyds. När en person kommer till ett folk och håller tal, går de sedermera därifrån och har förstått vad han har sagt. Sedan tillämpar de det på sig själva och andra. Det är allom bekant.

Inför framtiden bör människan rikta sig in på att bli seriös och flitig samt kompensera det hon har försummat och korrigera det hon har förfelat under det gångna året. Vänjer hon sig vid lathet blir det svårt att aktivera sig efteråt. Och om hon vänjer sig vid att vara aktiv och ha som vana att sprida religiös förståelse i samfundet, blir det enkelt för henne att efterleva det. Hon får till och med ångest när hon inte gör det.