Studentens överseende med människor

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 112-113

Behandla andra människor med bra karaktärer. Den som gör det kontrollerar människors hjärtan och accepteras av dem. Hadîthen säger:

Ni övervinner inte människor med era egendomar; låt därför er fina karaktär och ert leende övervinna dem.”1

Bemöt inte folk med bistra miner, utan leende och tillmötesgående. Läs Allâhs (ta´âlâ) ord:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

”Överse med människornas natur, och uppmana hövlighet och vänlighet och undvik de okunniga.”2

Acceptera det du får av människorna och kräv inte perfektion från deras sida. Den som förväntar sig ett perfekt bemötande förfelar eftersom det är omöjligt. Självklart kommer du att höra sådant som stör dig, men du måste härda och räkna med belöning. Var inte profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Allâhs ädlaste skapelse som det till trots fick höra stötande ord och bemötas av illgärningar? Trots det härdade han, dels för att Allâh skapat honom sådär, dels för att Qur’ânen uppmanar till det. Han (ta´âlâ) sade:

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ

”Bär med tålamod, liksom sändebuden – män, fasta i sina föresatser – bar med tålamod.”3

Ha därför överseende med människor. Försök inte att få dem att behandla er utifrån det ni tycker är er rätt. Ha istället tålamod och räkna med belöning.

1Ibn Abî Shaybah (5/212) och Abû Ya´lâ (6550).

27:199

346:35