Studentens nattbön

´Allâmah Sâlih bin Muhammad al-Luhaydân

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 507-508

En annan viktig sak som studenten bör tänka på är att särskilja en tid, om än en kort stund, under natten till nattbön. Sådant ska en student måna om och vara van vid. Under den tidpunkten ska han åkalla Allâh om att begåva honom med förståelse inom religionen, skydda honom mot prövningar och försvara honom mot de ondas ondska. Många människor ber Witr efter ´Ishâ’. Visserligen är det tillåtet, men det är bättre att gå upp för att be Witr senare. Om han tänker sova efter nattens första tredjedel eller halva natten, bör han be strax innan läggdags så att hans sömn blir sammanbunden med dyrkan av hans Herre (djalla wa ´alâ). Under småtimmarna har han också chansen att såväl bönhöras med större sannolikhet som att utföra denna dyrkelse. ´Amr bin ´Abasah (radhiya Allâhu ´anh) sade till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

När på natten bönhörs man som mest?” Han sade: ”Den sista halvan.”1

När en individ vänjer sig vid handlingen och upprepar den, blir den till sist normaliserad, en del av honom och en vanesak. Kanske är det just under den tiden då han tillber sin Herre som Allâh bestämmer att han ska lyckas eller skyddar honom mot fel och misstag. Hur mycket behöver vi inte allt som medför bistånd och räddning med Hans (subhânahu wa ta´âlâ) tillstånd!

1Abû Dâwûd (1277).