Studentens korrekta avsikt

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 186-187

Fråga: Hur ska studenten korrigera sin avsikt?

Svar: Genom att veta att han studerar för att häva okunnighet från sig själv och samfundet, för att bevara Allâhs föreskrift, för att skydda Allâhs föreskrift mot dess fiender, för att korrigera skapelsen med denna föreskrift. Han ska veta att alla jordiska agendor är nedriga jämfört med dessa omnämnda agendor. Alla människor kan uppnå hög status och höga positioner, oavsett vad de studerar, men belöning och höghet i båda liven uppnår bara han som söker islamisk kunskap med god avsikt. När en människa tänker efter att hennes strävan inte bör rinna ut i sanden, korrigerar hon sin avsikt. Därtill ska studenten alltid be Allâh om hjälp och inte förlita sig på sig själv. Således sade Allâh (ta´âlâ) i ”al-Fâtihah” som vi läser dagligen:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

Endast Dig tillber vi; endast Dig anropar vi om hjälp.”1

Hjälp från Allâh (´azza wa djall) är alltså en nödvändig faktor.

11:5