Studentens korrekta avsikt med studierna

Ett av de lärdas och studenternas viktigaste drag är att de är uppriktiga för Allâhs (djalla wa ´alâ) sak och att de inte söker kunskap för ryktets skull. En korrekt avsikt till kunskapen är att den söks för Allâhs (djalla wa ´alâ) sak så att han korrigerar sin dyrkan och sitt förhållande till Allâh (djalla wa ´alâ).

När han känner att han har fått kött på benen får han också avse att gagna sina troende bröder och sprida Allâhs religion. Det är en korrekt avsikt som medför belöning. Om han avser att avvärja okunnighet från sig själv och andra, så är hans avsikt bra eftersom aktuell okunnighet är klandervärd.