Studentens klarspråk mot villfarelser

Fråga: Våra makthavare, speciellt kronprins Muhammad bin Salmân bin ´Abdil-´Azîz, har understrukit faran i grupper som al-Ikhwân al-Muslimûn, ISIS, al-Qâ´idah och andra sekter och organisationer som går emot Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik, och påpekat att de har fördunklat islams och muslimernas rykte idag. Vad är vi, och särskilt studenterna, skyldiga i förhållande till dessa sekter och organisationer?

Svar: Det är obligatoriskt att vara välvillig. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Religionen är välvilja.” De sade: ”Mot vem, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Mot Allâh, Hans skrift, Hans sändebud, muslimernas ledare och lekmän.”1

Alltså är det obligatoriskt att vara välvillig så att folk kan skydda sig mot denna ondska, dessa villfarelser och dessa onda människor. Det är välvilja att avslöja deras list, klarlägga deras konspiration och varna för dem.

Fråga: Det är väl också obligatoriskt att tala klarspråk och konkret i det här fallet? Speciellt mot dessa sekter och organisationer som har skadat islam och muslimerna.

Svar: Absolut. Han som vet något och är övertygad om att det skadar muslimerna är skyldig att förhindra det och anmäla det till myndigheterna som får behandla ärendet. Han får anmäla farorna som han känner till.

1Muslim (55).